Stavební dozory a diagnostika

V rámci zlepšování poskytovaných služeb neustále inovujeme naše portfolio. Věnujeme se dozorování staveb, abychom dosáhli co nejefektivnějšího průběhu realizace navržených řešení. Ve snaze vyjít přáním klientů maximálně vstříc jsme dále v roce 2013 rozšířili činnost naší firmy o služby spojené s diagnostikou stavebních poruch. Našim klientům doporučujeme objednávku stavebního dozoru, jehož primární funkcí je zajištění bezchybného průběhu stavby. V případě, že jsou vinou absence stavebního dozoru později objeveny konstrukční vady staveb, provádíme jejich diagnostiku a následně navrhujeme možnosti rekonstrukce.

K čemu je dobrý stavební dozor?

Stavební dozor je důležitou součástí každého konstrukčního procesu. Mimo samozřejmého dohlížení na dodržování pracovních postupů a kvalitu použitých materiálů, usnadňuje stavební dozor starost o kontrolu finančních toků. Díky přítomnosti stavebního dozoru je dokončení stavby úspěšné a vyhnete se tak pozdějším reklamacím.

Co dělat, když máte podezření na stavební vadu budovy?

V případě, že jste opomněli na stavební dozorování při konstruování Vaší stavby a při jejím následném užívání jste pojali podezření na vznik stavební vady, neváhejte se na nás obrátit. Za pomoci certifikovaných moderních technologií provádíme diagnostiku těchto stavebních poruch.

Jaké používáme technologie?

Abychom Vám zajistili komplexní servis, zabýváme se rovněž odhalováním skrytých technologických vad, které zapříčiňují např. únik tepla, tudíž i peněz, skrze nesprávně realizované obvodové a střešní pláště budov. K tomu používáme certifikované moderní technologie.

  • Termovize staveb a budov umožňuje stanovit tepelně-technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používáme jí při zjišťování vad staveb. Díky těmto technologiím dokážeme zabránit úniku tepelné energie skrze chybně postavené ostění budov. Termografie je schopná s maximální přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem k efektivnímu technickému řešení. Následně po opravě dokáže zkontrolovat provedenou rekonstrukci vadného místa. Touto metodou řešíme především vady vzniklé špatnou realizací stavby.
  • Stavebně-fyzikální (zejména tepelně-technické) posudky napomáhají při odhalování vad obvodového pláště budovy. Pomocí těchto posudků hledáme a opravujeme chybná místa, která vznikla ještě před samotnou realizací, jsou způsobena chybou v projektu (např. špatně řešený detail) a mají za následek vznik tepelného mostu. Díky moderním softwarovým technologiím dokážeme problematický detail namodelovat a zjistit přesnou příčinu závady. Za pomoci těchto softwarových technologií zároveň zpracováváme a navrhujeme přesný postup pro bezchybnou opravu.

Bezvadný stav a energetickou nenáročnost Vašich staveb nechte zpracovat díky e-stitky.cz!

Konktaktujte nás
tel.: 773 270 196
termokamera
termokamera
termokamera